STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 213 18/06/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2022.
2 223 18/06/2022 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 04/2022
3 117/BC-UBND 18/06/2022 Báo cáo Cải cách hành chính Quý I năm 2022 xã Cẩm Mỹ
4 118 18/06/2022 Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2022
5 234/KH-UBND 18/06/2022 Truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
6 317/BC-UBND 18/06/2022 Kết quả kiểm tra, tự kiểm tra công tác CCHC năm 2022
7 345/BC-UBND 18/06/2022 Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2022
8 346/BC-UBND 18/06/2022 Kết quả Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 xã Cẩm Mỹ
9 356/ BC-UBND 18/06/2022 Kết quả duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO
9001:2015 xã Cẩm Mỹ 6 tháng đầu năm 2022
10 348 18/06/2022 V/v đôn đốc khắc phục tồn tại hạn chế sau kết quả kiểm tra CCHC tại đơn vị
11 97/KH-BND 18/06/2022 Khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác
Cải cách hành chính năm 2021
12 12/NQ-TU 25/05/2022 Nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính
13 10/CTr-UBND 05/01/2022 Chương trình Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022
14 377 19/12/2021 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng –An ninh năm 2021
15 378 19/12/2021 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021
16 379 19/12/2021 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021
17 542/UBND-TNMT 27/10/2021 V/v trả lời kiến nghị của ông Hồ Minh Toản
18 440 26/10/2021 Về việc cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021
19 591/BC-UBND 25/10/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 10/2021
20 581/BC-UBND 24/10/2021 Kết quả Khắc phục tồn tại Cải cách hành chính
21 3402/QĐ-UBND 10/10/2021 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính
liên thông được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
22 14 - TB/ĐU 06/10/2021 THÔNG BÁO
tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2021
của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
23 3200/QĐ-UBND 20/09/2021 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính
liên thông mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
24 487 14/09/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC quy III năm 2021
25 481/BC-UBND 14/09/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC quy III năm 2021
26 3110/QĐ-UBND 07/09/2021 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính
mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ
thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh
và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
27 13 - TB/ĐU 05/09/2021 THÔNG BÁO
tiếp dân định kỳ tháng 9 năm 2021
của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
28 462/UBND-VP 05/09/2021 Công văn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC
29 3059/QĐ-UBND 30/08/2021 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
30 452/BC-UBND 29/08/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 8/2021
31 2531/UBND-VHTT 19/08/2021 Về việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.
32 309/QĐ-UBND 11/08/2021 Quyết định Ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện cải cách hành chính
33 382/BC-UBND 08/08/2021 Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 07/2021
34 10 - TB/ĐU 06/08/2021 THÔNG BÁO
tiếp dân định kỳ tháng 8 năm 2021
của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
35 400 05/08/2021 Lộ trình giải quyết ý kiến đại biểu và cử tri sau kỳ họp thứ 1 HĐND xã khóa XX
36 2337 03/08/2021 Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp giai đoạn 2021 - 2025
37 380 02/08/2021 Kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC trên địa bàn xã năm 2021
38 Số 46 - CĐ/HU 29/07/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
39 295/QĐ-UBND 28/07/2021 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của xã Cẩm Mỹ
40 Số: 296/QĐ-UBND 28/07/2021 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách
6 tháng đầu năm 2021 của xã Cẩm Mỹ
41 2696 27/07/2021 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
42 29/KL-TU 21/07/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về việc tiếp tục kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức
43 76/NQ-CP 14/07/2021 NGHỊ QUYẾT Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030
44 09 - TB/ĐU 06/07/2021 THÔNG BÁOtiếp dân định kỳ tháng 7 năm 2021 của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
45 341/BC-UBND 01/07/2021 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, 12 – HĐND xã khóa XX
46 341/BC-UBND 01/07/2021 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, 12 – HĐND xã khóa XX
47 334//UBND-VP 29/06/2021 V/v góp ý dự thảo sửa đổi Quy chế và Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND
48 331 28/06/2021 Thuyết minh tình hình thực hiện Thu – Chi ngân sách năm 2020
49 273/QĐ-UBND 27/06/2021 Về việc giao bổ sung dự toán thu-chi Ngân sách Nhà nước năm 2021
50 329 27/06/2021 Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay5,393
  • Tháng hiện tại65,271
  • Tổng lượt truy cập1,355,101
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây