Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 377 20/12/2021 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng –An ninh năm 2021
2 14 - TB/ĐU 07/10/2021 THÔNG BÁO tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2021 của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
3 13 - TB/ĐU 06/09/2021 THÔNG BÁO tiếp dân định kỳ tháng 9 năm 2021 của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
4 10 - TB/ĐU 07/08/2021 THÔNG BÁO tiếp dân định kỳ tháng 8 năm 2021 của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
5 09 - TB/ĐU 07/07/2021 THÔNG BÁO tiếp dân định kỳ tháng 7 năm 2021 của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
6 08 - TB/ĐU 07/06/2021 THÔNG BÁO tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2021 của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
7 07 - TB/ĐU 07/05/2021 THÔNG BÁO tiếp dân định kỳ tháng 5 năm 2021 của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
8 Số: 296/QĐ-UBND 29/07/2021 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của xã Cẩm Mỹ
9 02/NQ-UBBC 24/04/2021 Về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cẩm Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
10 Số 46 - CĐ/HU 30/07/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
11 Số: 04/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính và sử dụng tài sản công đối với cơ quan UBND xã Cẩm Mỹ
12 Ban hành kèm theo Quyết định số: 04/QĐ 06/01/2021 Chi tiêu nội bộ - Quản lý và sử dụng tài sản công của UBND xã Cẩm Mỹ
13 295/QĐ-UBND 29/07/2021 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của xã Cẩm Mỹ
14 17 18/01/2021 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của xã Cẩm Mỹ
15 1077/QĐ-UBND 05/11/2020 Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài chínháp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàntỉnh Hà Tĩnh
16 2128/QĐ-UBND 05/11/2020 Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dânthuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
17 2281/QĐ-UBND 05/11/2020 Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài chínháp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàntỉnh Hà Tĩnh
18 CV 468 08/10/2020 CV 468 về việc ứng phó với vùng áp thấp nhiệt đới
19 2719. CV.UBND 24/09/2020 Công văn đề nghị công khai góp ý báo cáo huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn Nông thôn mới
20 Số 2072 - CV/BTGTU 14/09/2020 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
21 Số:/STTTT-TTBCXB 14/09/2020 Tuyên truyền kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du
22 4160/QĐ-UBND 10/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiếu học năm 2020
23 288/ BC 10/08/2020 Báo cáo trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân xã khoá XIX
24 351/ UBND 10/08/2020 Công văn của UBND xã về phòng trừ sau bệnh trên cây trồng vụ hè thu sau mưa bão
25 654/STP-HC&BTTP 10/08/2020 654/STP-HC&BTTP V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
26 2153/UBND 03/08/2020 Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở kinh doanh thương mại
27 : 01 -KL/BCĐ 03/08/2020 Kết luận nội dung cuộc họp BCĐ phòng chống dịch Covid – 19
28 01/HU - BCĐ 29/07/2020 . CV 01 của huyện uỷ Cẩm Xuyên chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch covid 19
29 328 /UBND 29/07/2020 Cv của UBND xã Cẩm Mỹ về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19
30 154. QD- UBND 08/07/2020 Quyết định kiện toàn bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa , một của liên thông
31 148/QĐ 08/07/2020 Quyết định kiện toàn vì sự tiến bộ của phụ nữ xã Cẩm Mỹ
32 1891 /UBND -VP 08/07/2020 công văn UBND huyện Về việc giao triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2020-2021.
33 1895/UBND-VHTT 08/07/2020 Công văn của phòng VTTT Về việc tăng cường công tác quản lýnhà nước về hoạt động bơi lội vàtuyên truyền các biện pháp phòng, chống đuối nước
34 15. TB 06/07/2020 Thông bao cấp báo động cháy rừng
35 3149 25/06/2020 DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
36 1077/QĐ-UBND 25/06/2020 Quyềt định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
37 TB 16/06/2020 Thông báo cấp báo động cháy rừng
38 216/ UBND 16/06/2020 Tổng dọn vệ sinh tuyến đường kênh chính Kẻ Gỗ
39 202/UBND-NN 16/06/2020 V/v bổ cứu sản xuất vụ hè thu, tổ chức thu gom bao bì đựng thuốc BVTV đảm bảo vệ sinh môi trường
40 137/QĐ-UBND 16/06/2020 QUYẾT ĐỊNH V/v điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giai đoạn 2020 - 2021
41 940. SLĐ 12/05/2020 công văn của sở LĐTB & XH về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện quyết định số 15 cảu thủ tướng Chính phủ
42 156 /ĐA-UBND 12/05/2020 ĐỀ ÁN SẢN XUẤT VỤ HÈ THU NĂM 2020
43 155 /UBND-NN 12/05/2020 V/v lập danh sách các hộ đăng ký sản xuất theo chương trình hỗ trợ phát triển đất trồng lúa vụ hè thu 2020
44 1273 /KH-UBND 12/05/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên
45 1126-cv- 28/04/2020 Công văn của UBND tỉnh Hà Tĩnh về thưc hiện một số nhiệm vụ sau cách ly xã hội đối vói các dịch vụ thương mại trên địa bàn
46 2578 28/04/2020 Công văn của UBND tỉnh Hà Tĩnh về thưc hiện một số nhiệm vụ sau cách ly xã hội do dịch covid
47 132/BND 28/04/2020 Về việc đôn đốc nhân dân phun phòng trừ đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng trên lúa vụ Xuân.
48 19/ CT 27/04/2020 1. Chỉ thị 19 của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới
49 2431 20/04/2020 Công văn 2431 của UBNd tỉnh về tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
50 1033 20/04/2020 Công văn 1033 UBND huyện về tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ è phòng chống covid 19
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,652
  • Tháng hiện tại27,241
  • Tổng lượt truy cập2,078,611
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây