Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ người dân, doanh nghiệp trong xây dựng Chính quyền điện tử, thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính. Đồng thời cũng cố và giữ vững tiêu chí số 8 (Thông tin - Truyền thông) trong xây dựng Nông thôn mới. Mở chuyên mục Cải cách hành chính trên Trang TTĐT.

Báo cáo Kết quả Cải cách hành chính xã Cẩm Mỹ năm 2022

Báo cáo Kết quả Cải cách hành chính xã Cẩm Mỹ năm 2022

 •   28/02/2023 03:09:00 PM
 •   Đã xem: 345
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo kết quả công tác Cải cách hành chính năm 2022
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

 •   15/02/2023 10:48:00 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Quốc hội đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

 •   15/02/2023 10:48:00 AM
 •   Đã xem: 369
 •   Phản hồi: 0
Quốc hội đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023
Nghị định Sữa đổi, bo sung mot so dieu cua cac nghi dinh lien quan den viec nop, xuaf trinh sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Nghị định Sữa đổi, bo sung mot so dieu cua cac nghi dinh lien quan den viec nop, xuaf trinh sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

 •   03/02/2023 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/12/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
BÁO CÁO Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Cẩm Mỹ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

BÁO CÁO Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Cẩm Mỹ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 •   05/01/2023 04:07:00 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO
Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Cẩm Mỹ
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hư

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hư

 •   30/12/2022 08:18:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/10/2022, Huyện ủy Cẩm Xuyên ban hành Chương trình hành động số 71/CTr-HU về
Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh, về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn
2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 •   16/11/2022 11:17:00 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/4/2020, Ủy nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 •   16/11/2022 11:12:00 AM
 •   Đã xem: 575
 •   Phản hồi: 0
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp xã

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp xã

 •   16/11/2022 11:07:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Công bố Danh mục và QTNB TTHC được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp xã
Ban hành “Mục tiêu, chính sách chất lượng năm 2022” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Xã Cẩm Mỹ

Ban hành “Mục tiêu, chính sách chất lượng năm 2022” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Xã Cẩm Mỹ

 •   01/11/2022 05:08:00 PM
 •   Đã xem: 984
 •   Phản hồi: 0
Ban hành “Mục tiêu, chính sách chất lượng năm 2022” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Xã Cẩm Mỹ
V/v tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu CCHC huyện Cẩm Xuyên năm 2022

V/v tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu CCHC huyện Cẩm Xuyên năm 2022

 •   26/10/2022 09:16:00 PM
 •   Đã xem: 927
 •   Phản hồi: 0
V/v tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu CCHC huyện Cẩm Xuyên năm 2022
Thông báo thời gian làm việc mùa đông

Thông báo thời gian làm việc mùa đông

 •   26/10/2022 09:02:00 PM
 •   Đã xem: 696
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông báo số 3000/TB-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân xã thông báo thời gian làm việc mùa đông từ 16 tháng 10 năm 2022 đến 15 tháng 4 năm 2023 tại đơn vị như sau:
- Buổi sáng, từ 7h30´ đến 11h30´.
- Buổi chiều, từ 13h30´ đến 17h30´.
Uỷ ban nhân dân xã thông báo để các ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và nhân dân được biết, thực hiện./.
Bộ Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường tại UBND các xã bao gồm những TTHC nào

Bộ Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường tại UBND các xã bao gồm những TTHC nào

 •   14/10/2022 04:48:00 PM
 •   Đã xem: 799
 •   Phản hồi: 0
Bộ Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường tại UBND các xã bao gồm những TTHC nào
Đăng ký kết hôn cần những giấy tờ gì?

Đăng ký kết hôn cần những giấy tờ gì?

 •   14/10/2022 03:58:00 PM
 •   Đã xem: 941
 •   Phản hồi: 0
HÌNH ẢNH

Các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến

 •   17/08/2022 09:02:00 AM
 •   Đã xem: 695
 •   Phản hồi: 0
thong bao 1

Các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 •   17/08/2022 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số là gì?

 •   30/06/2022 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số là gì?
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

 •   29/06/2022 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 412
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập18
 • Hôm nay1,815
 • Tháng hiện tại27,404
 • Tổng lượt truy cập2,078,774
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây