Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ người dân, doanh nghiệp trong xây dựng Chính quyền điện tử, thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính. Đồng thời cũng cố và giữ vững tiêu chí số 8 (Thông tin - Truyền thông) trong xây dựng Nông thôn mới. Mở chuyên mục Cải cách hành chính trên Trang TTĐT.

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 •   16/11/2022 11:12:00 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp xã

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp xã

 •   16/11/2022 11:07:00 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Công bố Danh mục và QTNB TTHC được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp xã
Ban hành “Mục tiêu, chính sách chất lượng năm 2022” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Xã Cẩm Mỹ

Ban hành “Mục tiêu, chính sách chất lượng năm 2022” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Xã Cẩm Mỹ

 •   01/11/2022 05:08:00 PM
 •   Đã xem: 299
 •   Phản hồi: 0
Ban hành “Mục tiêu, chính sách chất lượng năm 2022” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND Xã Cẩm Mỹ
V/v tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu CCHC huyện Cẩm Xuyên năm 2022

V/v tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu CCHC huyện Cẩm Xuyên năm 2022

 •   26/10/2022 09:16:00 PM
 •   Đã xem: 399
 •   Phản hồi: 0
V/v tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu CCHC huyện Cẩm Xuyên năm 2022
Thông báo thời gian làm việc mùa đông

Thông báo thời gian làm việc mùa đông

 •   26/10/2022 09:02:00 PM
 •   Đã xem: 342
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông báo số 3000/TB-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân xã thông báo thời gian làm việc mùa đông từ 16 tháng 10 năm 2022 đến 15 tháng 4 năm 2023 tại đơn vị như sau:
- Buổi sáng, từ 7h30´ đến 11h30´.
- Buổi chiều, từ 13h30´ đến 17h30´.
Uỷ ban nhân dân xã thông báo để các ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và nhân dân được biết, thực hiện./.
Bộ Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường tại UBND các xã bao gồm những TTHC nào

Bộ Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường tại UBND các xã bao gồm những TTHC nào

 •   14/10/2022 04:48:00 PM
 •   Đã xem: 310
 •   Phản hồi: 0
Bộ Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường tại UBND các xã bao gồm những TTHC nào
Đăng ký kết hôn cần những giấy tờ gì?

Đăng ký kết hôn cần những giấy tờ gì?

 •   14/10/2022 03:58:00 PM
 •   Đã xem: 375
 •   Phản hồi: 0
HÌNH ẢNH

Các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến

 •   17/08/2022 09:02:00 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
thong bao 1

Các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 •   17/08/2022 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số là gì?

 •   30/06/2022 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số là gì?
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

 •   29/06/2022 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý 1 năm 2022, một số giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý 1 năm 2022, một số giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022

 •   19/06/2022 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 1709
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý 1 năm 2022, một số giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của xã Cẩm Mỹ

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của xã Cẩm Mỹ

 •   19/06/2022 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 262
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của xã Cẩm Mỹ
Thông báo về việc niêm yết công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp xã quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã

Thông báo về việc niêm yết công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp xã quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã

 •   19/06/2022 08:33:00 PM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc niêm yết công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp xã quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã đã được HĐND xã

Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã đã được HĐND xã

 •   19/06/2022 08:30:00 PM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã đã được HĐND xã
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1/2022

Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1/2022

 •   19/06/2022 08:26:00 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1/2022
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 05/2022

Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 05/2022

 •   19/06/2022 05:57:00 PM
 •   Đã xem: 433
 •   Phản hồi: 0
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Cẩm Mỹ tháng 05/2022
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2022

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2022

 •   19/06/2022 05:53:00 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2022

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm8
 • Hôm nay1,538
 • Tháng hiện tại79,346
 • Tổng lượt truy cập1,833,038
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây