CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hư

Thứ sáu - 30/12/2022 08:18 33 0
Ngày 17/10/2022, Huyện ủy Cẩm Xuyên ban hành Chương trình hành động số 71/CTr-HU về
Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh, về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn
2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
1. Mục tiêu tổng quát
Quyết tâm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 12, tạo
chuyển biến mạnh mẽ trong CCHC; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên
nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân, thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao vào năm 2024.
2. Một số chỉ tiêu chủ yếu
2.1. Đến năm 2025:
- Phấn đấu cải thiện thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính.
- 100% các đơn vị, địa phương xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC hằng
năm đảm bảo quy định, chất lượng và tổ chức thực hiện có hiệu quả.
- Mỗi năm ít nhất có 01 sáng kiến (giải pháp mới) về CCHC áp dụng có hiệu
quả, được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh công nhận.
- Tối thiểu 90% cơ quan, đơn vị được kiểm tra CCHC hằng năm; 100% các
đơn vị, địa phương ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm tra CCHC đảm
bảo thực chất và đúng quy định.
- 100% văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh giao HĐND
huyện và UBND huyện được triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả.
- 100% văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện được rà soát
để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế kịp thời, phù hợp với quy định của văn bản cấp
trên ban hành; 100% văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện và các
xã, thị trấn ban hành đảm bảo đúng quy định pháp luật, chất lượng, khả thi.
- Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải
quyết TTHC đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% đối với cấp
huyện và cấp xã cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu
trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.
- Tiếp tục triển khai, hoàn thiện quy trình số hóa, giấy tờ, kết quả giải quyết
TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp
xã theo tỷ lệ tăng mỗi năm tối thiểu 30% cho đến khi đạt 100%.
- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện cung cấp dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4; trên 50% hồ sơ TTHC thuộc danh mục dịch vụ công trực
tuyến được tiếp nhận và thụ lý trực tuyến; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết
TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết,
hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ
sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng;
100% cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được nâng cấp, đảm bảo các
3
quy định. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC, chất
lượng cung cấp dịch vụ đạt tối thiểu 95%.
- Phấn đấu cán bộ, công chức dưới 40 tuổi (cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng
trở lên) giao tiếp được với người nước ngoài bằng tiếng Anh. 100% cán bộ, công chức
cấp xã có trình độ đảm bảo theo quy định và được chuẩn hoá về lý luận chính trị,
chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc (trừ các chức danh có quy định khác của cơ
quan có thẩm quyền).
- Giảm bình quân 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước
so với năm 2021.
- Giảm bình quân 10% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự
nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 - 2020.
- Tối thiểu 85% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng.
- 100% Cổng/Trang TTĐT huyện và UBND các xã, thị trấn cung cấp đầy đủ
các thông tin, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giám sát việc công khai, minh bạch
trên Cổng/Trang TTĐT theo Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của
UBND tỉnh ban hành danh mục thông tin công khai, minh bạch trên Cổng/Trang
thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, nhằm bảo đảm quyền và
cơ hội tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp.
- Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 được đề ra
tại Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tác giả bài viết: Trương Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,669
  • Tháng hiện tại27,258
  • Tổng lượt truy cập2,078,628
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây