QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo  tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ hai - 08/11/2021 20:24 572 0
Về việc ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo
 tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo  tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
            XÃ CẨM MỸ

Số: 336/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Mỹ, ngày 12  tháng 10 năm 2021

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo
 tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;
Thực hiện Kế hoạch 121/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi xây dựng mới và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2021;
Xét đề nghị của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ISO xã,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành hệ thống tài liệu, quy trình áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân xã Cẩm Mỹ.
(Danh mục các tài liệu, quy trình ban hành có phụ lục kèm theo)
Điều 2. Các ban ngành, đoàn thể và các cán bộ, công chức UBND xã có trách nhiệm đọc hiểu và thi thành công việc theo đúng quy định của hệ thống tài liệu này, tiến hành đưa hệ thống văn bản theo TCVN ISO 9001:2015 vào áp dụng trong các hoạt động thực tế.
Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực từ ngày ban hành, mọi văn bản trước đây trái với quy định của các tài liệu này đều bị hủy bỏ hiệu lực. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban chỉ đạo ISO để có tháo gỡ kịp thời.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Văn phòng HĐND-UBND, Ban chỉ đạo ISO, các ban ngành, đoàn thể, các cán bộ công chức thuộc Ủy ban nhân dân xã có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu VT, BCĐ ISO.
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hà Huy Hùng
 
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM MỸ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Mọi việc làm của tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức UBND xã Cẩm Mỹ  đều đảm bảo nguyên tắc và hướng tới phương châm:
“CÔNG KHAI, MINH BẠCH-CÔNG TÂM, CHÍNH XÁC-
ĐÚNG PHÁP LUẬT, ĐÚNG HẸN”

Để đáp ứng được điều này, UBND xã cam kết:
      1. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước dưới sự chỉ đạo của UBND xã.
2. Bộ máy, tổ chức UBND xã tinh gọn, trong sạch. Cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực để phục vụ tốt các tổ chức, công dân; thực hiện đổi mới công tác quản lý nhằm đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính.
3. Cán bộ, công chức được làm việc trong môi trường thuận lợi để phát huy trí tuệ, năng lực, đạt năng suất và chất lượng cao trong thực thi công vụ.
4. Phối hợp, tăng cường chặt chẽ các mối liên hệ giữa các bộ phận, ngành chuyên môn có liên quan trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo kịp thời, chính xác và hợp pháp để thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và công dân.
5. Quy trình xử lý, giải quyết công việc hợp lý, rõ ràng, thống nhất, công khai và đúng pháp luật, có hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
                                        Cẩm  Mỹ, ngày 12  tháng 10 năm 2021
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hà Huy Hùng 
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM MỸ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Cán bộ công chức UBND XÃ CẨM MỸ phấn đấu thực hiện nâng cao chất lượng cải cách hành chính, không ngừng thỏa mãn sự hài lòng của tổ chức và công dân khi sử dụng dịch vụ công cụ thể là:
1. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, phấn đấu tháng 11 năm 2021 công bố hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015;
2. Phấn đấu 100% các hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, tỷ lệ giải quyết nhanh hơn về mặt thời gian là 20%;
3. Phấn đấu 100% các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính và hồ sơ công việc được lập danh mục tài liệu và danh mục hồ sơ;
  1. Phấn đấu tỷ lệ khiếu nại và tố cáo hàng năm giảm 50% so với năm trước.
5. Phấn đấu 100% cán bộ công chức trong cơ quan thấu hiểu và thực hiện theo hệ thống ISO đã được ban hành.
 
                                        Cẩm Mỹ, ngày 19 tháng 10 năm 2021
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hà Huy Hùng


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,660
  • Tháng hiện tại27,249
  • Tổng lượt truy cập2,078,619
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây