Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ hai - 08/11/2021 20:32 173 0
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượngphù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
    
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM MỸ
 
 

Số:  346  /QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Mỹ, ngày  03  tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng
phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;
Căn cứ quyết định số 5336/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND xã Cẩm Mỹ về việc ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;
Xét đề nghị của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ISO ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân xã Cẩm Mỹ phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động thuộc phụ lục ban hành kèm theo quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND, Ban chỉ đạo ISO, các ban ngành, đoàn thể, các cán bộ công chức thuộc Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND ;
- Lưu VT, BCĐ ISO.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hà Huy Hùng
 
CỘNG  HOÀ  Xà HỘI  CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

BẢN CÔNG BỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM MỸCông bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân xã Cẩm Mỹ phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
trong hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước
và giải quyết các thủ tục hành chính

(Theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày      /11/2021 của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Mỹ)


Bản công bố này có hiệu lực từ ngày ban hành

                                       

Cẩm Mỹ, ngày 03 tháng 11 năm 2021
                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                  CHỦ TỊCH

     Hà Huy Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay1,568
  • Tháng hiện tại27,157
  • Tổng lượt truy cập2,078,527
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây