Truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Thứ ba - 18/06/2019 15:46 355 0
Thực hiện Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 01/03/2019 của UBND huyện Cẩm Xuyên về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Ủy ban nhân xã Cẩm Mỹxây dựng Kế hoạch truyền thông về kiểm soát TTHC trên địa bàn xã như sau:
KẾ HOẠCH
Truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 01/03/2019 của UBND huyện Cẩm Xuyên về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Ủy ban nhân xã Cẩm Mỹxây dựng Kế hoạch truyền thông về kiểm soát TTHC trên địa bàn xã như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích:
          -Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC để góp phần nâng cao chấtlượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; củng cố niềm tin, sự đồng thuận của toàn xã hội đối với công tác cải cách TTHC.
          - Tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp tham gia giám sát hoạt động cải cách TTHC của các cơ quan hành chính Nhà nước, qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tínhchuyên nghiệp trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến TTHC củađội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
          - Phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể trong việc phản ánhchính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
2. Yêu cầu:
          - Thực hiện công tác truyền thông có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được yêucầu, nhiệm vụ của các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn xóm.
          - Chú trọng giới thiệu rộng rãi về kinh nghiệm, cách làm hay, những điểnhình tiên tiến, đồng thời phê phán, lên án những biểu hiện trì trệ trong quá trình thực hiệnnhiệm vụ kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp, hiệu quả phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.
- Huy động đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Nhà nước; doanh nghiệp, người dân, cộng đồng cùng tham gia hoạt động tuyên truyền về công tác cải cách, kiểm soát TTHC. 
          II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
          Có Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
          1. Văn phòng HĐND - UBND xãchủ trì, theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các ban,ngành đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này;là đầu mối cung cấp thông tin và hỗ trợ tài liệu tuyên truyền cho cơ quan, đơn vị có liên quan;đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ; định kỳ 03tháng, 06 tháng, 09 tháng, năm và đột xuất, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND xã, UBND huyện theo quy định.
2. Ban tài Tài chínhcân đối, bố trí kinh phí để đảm bảo cho công tác kiểm soát TTHC theo Thông tư số 167/2012/TT-BTCngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Mức chi cho hoạt động kiểm soát TTHC được áp dụng theo các nội dung chi tại Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh.
          3.Ban vănhóa – Truyền thôngxãdành thời lượng, chuyên trang, chuyên mục, tin, bàihợp lý để tuyên truyền, đưa tin về hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; phối hợp với các ban ngành đoàn thể đưa tin, bài, giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC.
          Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các ban ngành đoàn thể,đơn vịbáo cáo kịp thời về UBND xã(qua Văn phòng HĐND-UBND xã) để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện;
- Văn phòng HĐND - UBND huyện;
- TT.Đảngủy, TT. HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó CT UBND xã;
- Các ban, ngành đoàn thể cấp xã;
- 8 thôn;
- Lưu VT./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thìn
   


PHỤ LỤC 1
     NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số:/KH-UBND ngày tháng 03năm 2019của Ủy ban nhân dân xã)
 
TT Nội dung tuyên truyền Hình thức tuyên truyền Cơ quan
chủ trì
Cơ quan
phối hợp
Thời gian thực hiện
 
1 Tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; tầm quan trọng, ý nghĩa các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC; mục tiêu và tác động của cải cách TTHC đến phát triển KT - XH của tỉnh; huyện, xã... Tin, bài, chuyên mục... trên Đài phát thanhxã, cổng thông tin điện tử xã. BanVăn hóa – thông tin Cácban, ngành đoàn thể cấp xã Thường xuyên trong năm 2019
 
  2 Xây dựng các tài liệu hướng dẫn tuyên truyền về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC Tổ chức treo băng rôn, áp phích và các hình thức khác có nội dung tuyên truyền về kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. Ban Văn hóa-Thông tin Các ban, ngành đoàn thể cấp xã Thường xuyên trong năm 2019
 
  3 Thông tin về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của xã Văn phòng HĐND-UBND xã, ban Văn hóa-Thông tin Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã Thường xuyên trong năm 2019
 
             

                                                                                                                              ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay534
  • Tháng hiện tại4,895
  • Tổng lượt truy cập2,023,641
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây