CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

Thứ tư - 02/11/2022 09:59 835 0
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẦM MỸ
_______________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
Cẩm Mỹ, ngày 01 tháng 11 năm 2022
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022
I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tập trung triển khai các đợt tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho các đối tượng đạt kế hoạch đề ra. Chủ động tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm sốt xuất huyết, đậu mùa.
2. Hoàn thiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp và đề án sản xuất vụ xuân năm 2023. Tiếp tục đôn đốc các thôn đăng ký lắp đặt hệ thống nước sạch. Phối hợp hội nông dân xác định một số mô hình định hướng phát triển trong năm 2023.
Triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2. Tiếp tục theo dõi tình hình bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; quản lý tốt việc mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm, an toàn vệ sinh thực phẩm; chủ động phòng, chống dịch tả lợn Châu phi, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giết mổ.
3. Tập trung chỉ đạo thôn Quốc Tuấn thực hiện 10/10 tiêu chí khu dân cư mẫu, bổ sung hoàn thiện các nội dung do văn phòng NTM huyện đề xuất. Hoàn thành hồ sơ quyết toán đường bê tông, nâng cấp mặt đường bê tông bằng thảm cacboncor và đôn đốc các thôn đắp bổ sung lề đường. Xây dựng phương án duy tu bảo dưỡng thường xuyên năm 2022.
4. Tiếp tục rà soát, đôn đốc các khoản thu tại xã đặc biệt là thu quỹ phòng chống thiên tai, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Báo cáo đối chiếu tiền gửi, báo cáo tổng hợp thu chi tháng 10, báo cáo đối chiếu nguồn cải cách tiền lương, các chính sách năm 2022. Hoàn thiện hồ sơ thẩm định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo thông tư 99/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính
5. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ NLNDN có mức sống trung bình năm 2022 báo cáo UBND huyện theo quy định. Triển khai, đôn đốc, hoàn thiện hồ sơ bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2022 báo cáo UBND huyện.
6. Phối hợp các thôn giải quyết các việc liên quan đến ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 3 khóa 20, hoàn thiện các hồ sơ đất trước năm 1980 cho các hộ thôn Mỹ Lâm, Mỹ Sơn và Mỹ Trung, đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2023, phối hợp giải quyết các đơn thư kiến nghị của công dân và giải quyết các thủ tục hành chính tại phòng giao dịch một cửa theo quy định.
7. Tiếp tục chủ động duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các ngày lễ. Lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 (dự kiến sơ khám tuyển NVQS tại xã từ 20-24/11/2022). Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho các đối tượng chính theo quyết định số 62, 49.
8. Thực hiện Kế hoạch 60 ngày về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; kế hoạch cao điểm “90 ngày, đêm” để thực hiện Kế hoạch Đề án 06, kiện toàn tổ công tác Đề án 06 các thôn, tổ hướng dẫn cài đặt ứng dụng và kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại thôn và tổ liên gia. Phối hợp tổ công tác Đề án 06 thôn thống kê các phương tiện giao thông đường bộ. Phối hợp Công an cấp trên cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử tai địa bàn xã. Phối hợp với trạm Y tế làm sạch dữ liệu tiêm Covid-19; làm sạch dữ liệu hội viên Nông dân, người cao tuổi theo kế hoạch. Tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT-ATGT trên địa bàn xã.
9. Chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn chấm điểm thẩm định CCHC năm 2022. Đôn đốc rà soát nhiệm vụ cải cách hành chính, tập trung triển khai nhập hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, DVC mức độ 3,4, số hóa kết quả giải quyết TTHC, thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC. Thực hiện tốt việc ký số, hoàn số, sắp xếp hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Tiếp tục giải quyết đơn thư, phản ánh của nhân dân, ý kiến cử tri. Thực hiện các cuộc điều tra định kỳ.
II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
Thứ,
ngày Nội dung công việc Lãnh đạo chủ trì/tham dự Đơn vị
chuẩn bị Địa điểm
Thứ 3
Ngày 1/11/2022 Sáng: Chào cờ đầu tháng
Chiều: Họp xét gia đình VH, hộ trung bình Lãnh đạo UBND

BCĐ


VHCS Hội trường lớn
Hội trường gác II
Thứ 4
Ngày 02/11/2022 Khảo sát xây dựng NTM mới tại đơn vị Quốc Tuấn BCĐ
NTM
Quốc Tuấn
Thứ 5
Ngày 3/11/2022 Thu các loại thuế, quỹ PCTT. LĐ UBND TCNS NVH Mỹ Hà
Thứ 6
Ngày 04/11/2022 Thu các loại thuế, quỹ PCTT. LĐ UBND TCNS NVH Mỹ Yên
Ngày 7
Ngày 05/11/2022 Triển khai xây dựng nông thôn mới Các ban ngành, đoàn thể Đơn vị thôn xóm
Chủ nhật
Ngày 06/11/2022 Hội nghị tuyên truyền tham gia BHXH tự nguyện. LĐ UBND CSXH, các đoàn thể NVH xã
Thứ 2
Ngày 07/11/2022 Tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Giao Ban tuần CT UBND
Lãnh đạo Tư pháp
Văn phòng Phòng TCD
Phòng CT.UBND
Thứ 3
Ngày 8/11/2022 Làm việc với Đoàn kiểm tra CCHC huyện Cẩm Xuyên Lãnh đạo UBND Văn phòng Hội trường gác II
Thứ 4
Ngày 09/11/2022 Làm việc giải quyết ý kiến cử tri tại Mỹ Đông (đất bàu lùng, đất do CCB sử dụng trước đây, trồng cây keo trên đất màu,...). PCT UBND Địa chính NVH thôn Mỹ Đông
Thứ 5
Ngày 10/11/2022 Thu các loại thuế, quỹ PCTT. LĐ UBND TCNS Thôn xóm
Thứ 6
Ngày 11/11/2022 Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết Lãnh đạo UBND Các đơn vị thôn xóm
Ngày 7
Ngày 12/11/2022 Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết Các ban ngành, đoàn thể Đơn vị thôn xóm
Chủ nhật
Ngày 13/11/2022 Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết Các ban ngành, đoàn thể Đơn vị thôn xóm
Thứ 2
Ngày 14/11/2022 Tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Giao Ban tuần
Khám sơ tuyển Nghĩa vụ Quân sự Lãnh đạo

Lãnh đạo UBND
Tư pháp
Văn phòng
Quân sự
Phòng TCD
Phòng CT.UBND
Trạm y tế
Thứ 3
Ngày 15/11/2022 Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết Lãnh đạo UBND Các đơn vị thôn xóm
Thứ 4
Ngày 16/11/2022 Ngày hội Đại đoàn kết Lãnh đạo UBND Các đơn vị thôn xóm
Thứ 5
Ngày 17/11/2022 Gặp Mặt Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Lãnh đạo Văn phòng VHTT Hội trường VH
Thứ 6
Ngày 18/11/2022 Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất
Ngày 7
Ngày 19/11/2022 Triển khai xây dựng nông thôn mới Các ban ngành, đoàn thể Đơn vị thôn xóm
Chủ nhật
Ngày 20/11/2022 Triển khai xây dựng nông thôn mới Các ban ngành, đoàn thể Đơn vị thôn xóm
Thứ 2
Ngày 21/11/2022 Tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Giao Ban tuần CT UBND
Lãnh đạo Tư pháp
Văn phòng Phòng TCD
Phòng CT.UBND
Thứ 3
Ngày 22/11/2022 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Thứ 4
Ngày 23/11/2022 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Thứ 5
Ngày 24/11/2022 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Thứ 6
Ngày 25/11/2022 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Ngày 7
Ngày 26/11/2022 Triển khai xây dựng nông thôn mới Các ban ngành, đoàn thể Đơn vị thôn xóm
Chủ nhật
Ngày 27/11/2022 Triển khai xây dựng nông thôn mới Các ban ngành, đoàn thể Đơn vị thôn xóm
Thứ 2
Ngày 28/11/2022 Tiếp công dân định kỳ (cả ngày).
Giao Ban tuần CT UBND
Lãnh đạo Tư pháp
Văn phòng Phòng TCD
Phòng CT.UBND
Thứ 3
Ngày 29/11/2022 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Thứ 4
Ngày 30/11/2022 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Nơi nhận:
- UBND huyện Cẩm Xuyên;
- ĐU, HĐND, UBMTTQ xã;
- Các ban ngành, đoàn thể xã;
- Các cơ quan, đơn vị, thôn;
- Lưu: VT.
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

      
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay1,793
  • Tháng hiện tại27,382
  • Tổng lượt truy cập2,078,752
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây