Cẩm Mỹ phát động ra quân đợt 2 xây dựng Nông thôn mới

Thứ năm - 13/06/2019 15:27 114 0
Là một trong 8 xã đăng ký phấn đấu về đích NTM của huyện Cẩm Xuyên trong năm 2019; từ đầu năm đến nay, Cấp ủy, chính quyền từ xã đến các thôn xóm trên địa bàn xã Cẩm Mỹ đã và đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản các biện pháp, giải pháp thực hiện 20 tiêu chí NÔNG THÔN MỚI.
Cẩm Mỹ phát động ra quân đợt 2  xây dựng Nông thôn mới
Đặc biệt, quá trình triển khai, cán bộ, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân luôn tích cực hưởng ứng, nhất là việc xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn như Điện – Đường – Trường – Trạm y tế, phong trào giải phóng hành lang giao thông, xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, phát triển sản xuất, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu được thực hiện mạnh mẽ, có chiều sâu; trong đó có 04 thôn đăng ký, phấn đấu xây dựng hoàn thành 10 tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu gồm Mỹ Hà, Mỹ Phú, Mỹ Đông, Mỹ sơn, các thôn còn lại phấn đấu đạt tối thiểu 50% số tiêu chí theo quy định.
          Nhiều kết quả nổi bật đạt được như:
          1. Về xây dựng các công trình hạ tầng:
           - Khởi công xây dựng Đường trục xã đi qua thôn Mỹ Phú – Mý Yên; Nhà học 2 tầng 8 phòng tại Trường Tiểu học và Nhà học 2 tầng 6 phòng tại Trường mầm non tại vị trí mới, Nhà điều trị 8 phòng Trạm y tế; thay thế, bổ sung hệ thống 174 cột điện và hệ thống dây điện xuống cấp tại các tuyến trên địa bàn.
          - Xây dựng mới và đưa vào sử dụng Nhà văn hóa thôn Mỹ Phú, khởi công xây dựng Nhà văn hóa thôn Mỹ Yên tại vị trí mới; nâng cấp, sữa chữa Nhà văn hóa thôn Mỹ Sơn, Mỹ Lâm; cải tạo, chỉnh trang Nhà văn hóa, các công trình phụ trợ như Trần, lát nền, làm mái che, xây nhà vệ sinh, làm hàng rào sân vận động tại các thôn Mỹ Đông, Mỹ Hà, Mỹ Trung.
          2. Về phong trào hiến đất, hiến cây, giải phóng hành lang mở rộng đường giao thông, xây bồn hoa, rãnh thoát nước:
          - Tổ chức giải tỏa 8.037m hàng rào (trong đó: hàng rào xây bằng gạch là 5.380m, hàng rào tạp và thép gai là 2.657m, cụ thể: Mỹ Hà 1.305m, Mỹ Yên 1.654m, Mỹ Phú 680m, Mỹ Đông 210m, Mỹ Sơn 1.050m, Mỹ Trung 767m, Mỹ Lâm 800m, Quốc Tuấn 1571m).
- Hiến đất 5.093m2 mở rộng hành lang gồm: Mỹ Hà 1.000 m2, Mỹ Yên 1.017m2, Quốc Tuấn 1.419 m2, Mỹ Sơn 527m2, Mỹ Phú 45m2, Mỹ Trung 720m2, Mỹ Lâm 250m2, Mỹ Đông 25m2.
- Đào đắp 11.413m = 8.540m3 lề đường gồm: Mỹ Đông 1.500m = 1.800m3, Mỹ Hà 420m = 500m3, Mỹ Yên 270m = 358m3, Mỹ Phú 403m = 762m3, Mỹ Sơn 1.800m = 800m3, Mỹ Trung 2.750m = 2.250m3, Mỹ Lâm 2.220m = 750m3, Quốc Tuấn 2.050m = 1.170m3.
- Làm mới, nâng cấp 1.647m đường giao thông bằng bê tông theo cơ chế hỗ trợ xi măng của cá cấp, trong đó đường trục thôn 1.125m, gồm Mỹ Trung 1.005m, Mỹ Phú 150m; đường ngõ xóm 492m, gồm Mỹ Yên 265m, Mỹ Đông 45m, Quốc Tuấn 81m, Mỹ Sơn 51m, Mỹ Trung 50m, với tổng 165 tấn xi măng.
- Tổ chức xây rãnh 3.154m thoát nước, trong đó 1.762m rãnh xây gạch gồm Mỹ Hà 646m, Mỹ Đông 150m, Mỹ Sơn 849m, Mỹ Lâm 87m, Mỹ Trung 30m; đào rãnh chuẩn bị xây Mỹ Yên 892m; đào 500m rãnh thoát nước bằng đất gồm Mỹ Đông 200m, Mỹ Lâm 300m.
- Xây 9.763m bồn hàng rào xanh gồm: Mỹ Hà 1.548m, Mỹ Yên 60m, Mỹ Đông 3.834m, Quốc Tuấn 150m, Mỹ Sơn 1.289m, Mỹ Trung 871m, Mỹ Lâm 1.118m, Mỹ Phú 866m. Hoàn thành xây dựng 350m kênh N12 phục vụ tưới tiêu.
3. Về phong trào chỉnh trang vườn hộ, nhà ở, công trình phụ trợ:
Tổ chức vận động, hỗ trợ phá bỏ bao nhiêu vườn tạp: 87 vườn gồm Mỹ Hà 16, Mỹ Yên 11, Mỹ Phú 38, Mỹ Đông 3, Mỹ Sơn 5, Mỹ Trung 4, Mỹ Lâm 10; cải tạo, chỉnh trang 86 vườn hộ; triển khai xây dựng 25 vườn mẫu; vận động, hỗ trợ, giúp đỡ di dời, sữa chữa, nâng cấp 39 công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi như nhà tắm, nhà tiêu, nhà bếp, chuồng nuôi, gồm Mỹ Đông 10, Quốc Tuấn 5, Mỹ Lâm 12, Mỹ Hà 4, Mỹ Yên 5, Mỹ Trung 3, trong đó có 03 ốt quán. Vận động xây mới 85 hố rác tự hoại trong vườn hộ tại Mỹ Đông. Triển khai lắp đặt  hệ thống nước sạch cho 449 hộ gia đình tại các thôn Mỹ Lâm, Mỹ Sơn, Mỹ Trung.
Từ những kết quả phấn khởi trong đợt 1, nhằm tiếp tục khơi dậy phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong thời gian tiếp theo, Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã phát động ra quân thi đua đợt 2 xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã, và lựa chọn ngày thứ 7 và chủ nhật (vào ngày 8-9/6/2019) là ngày tập trung ra quân tạo khí thế mới.
Để hưởng ứng ngày ra quân đợt thứ 2, Ban Chỉ đạo – Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã và trên cơ sở các thôn đã thống nhất đăng ký, triển khai các nội dung công việc cụ thể như sau:
Nội dung cấp xã: Tổ chức làm khuôn viên hàng rào sân vận động xã, tổ chức di dời hệ thông cột điện vi phạm hành lang các tuyến đường chính.
Nội dung tại các thôn:
          - Tại thôn Mỹ Hà: tổ chức ra quân đổ đất các tuyến đã xây bồn hàng rào xanh và trồng cây chuỗi ngọc; tổ chức tháo dỡ hàng rào, mở rộng hành lang giao thông các tuyến còn lại.
          - Tại thôn Mỹ Yên: tổ chức ra quân đổ đất, san là mặt bằng tại khu vực xây Nhà văn hóa mới.
          - Tại thôn Mỹ Đông: tổ chức giúp xây dựng vườn mẫu, và chỉnh trang vườn hộ Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Phượng, ông Quyền, chị Trang, anh Ái. Đồng thời tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn thôn.
          - Tại thôn Quốc Tuấn: tổ chức giải toả hàng rào hộ anh gia đình Phạm Ngọ, cải tạo các vườn tạp của các hộ trong thôn.
          - Tại thôn Mỹ Sơn: tổ chức ra quân nạo vét đất đá, san là nền đường tuyến trục thôn từ ngõ ông Lê Xuyên đến ngõ ông Dương Khanh.
          - Tại thôn Mỹ Trung: triển khai làm mái che tại nhà văn hoá, làm móng nhà kho và nhà vệ sinh, làm hàng rào sân vận động thôn.
          - Tại thôn Mỹ Phú: tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường; phối hợp di dời hệ thống cột điện vi phạm hành lang tuyến trục chính. Tổ liên gia số 3, và số 4 tổ chức xây hàng rào khuôn viên nhà văn hoá thôn.
          - Tại thôn Mỹ Lâm: tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn thôn; đào đắp, nâng cấp cơ đường trục chính nội đồng.
          Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên xã nhà đã và đang nhận thức được công cuộc xây dựng NTM là việc làm không của riêng ai; ngoài sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thì sự tự giác, chủ động, phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân là yếu tố quan trọng, mang tính quyết định vào sự thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã nhà; để quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới xã Cẩm Mỹ vào năm 2019.
                   


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay1,838
  • Tháng hiện tại27,427
  • Tổng lượt truy cập2,078,797
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây